everybody is addicted to something ...

everybody is addicted to something ...

Ask me anythingSubmitNext pageArchive

(Source: theflavourofyourlips, via fajasodmegilyenkorisedes)

"Csak dúdolom azt hogy jó nekem.Azt hogy jóóó jóóó jóójóó de jóó nekem.Jóóó nekem"

- (via mindigmindenvaltozik)

(Source: szazszorszepgondolat, via mindigmindenvaltozik)